Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelanie má horké korienky, ale sladké ovocie.
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000038
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:20542 €
Sumár projektu:Tento projekt je prvým väčším mobilitným projektom našej školy, ktorý si kladie za cieľ umožniť učiteľom, aby si zlepšili svoje jazykové zručnosti a zároveň sa vzdelali v oblasti nových vyučovacích metód. Za veľmi pozitívny považujeme fakt, že sa doň dobrovoľne zapojili nielen učiteľky cudzích jazykov, od ktorých sa celoživotné úsilie v zdokonalení sa jazyka akosi prirodzene očakáva, ale aj učitelia iných predmetov, ktorí účasťou na kurze pomôžu svojej škole v rámci prebiehajúceho multilaterálneho školského partnerstva Comenius, zvýšia aktivitu školy na stránke eTwiinning a v budúcnosti budú pripravení implementovať metódu CLIL vo viacerých predmetoch. Osem učiteľov si vybralo kurzy, ktoré im počas nasledujúcih dvoch rokov poskytnú príležitosť stretnúť sa s pedagógmi z iných európskych štátov, vymeniť si informácie o národných kurikulách, nadviazať kontakty, ktoré umožnia spoluprácu na ďalších projektoch. Veríme, že všetky kurzy prispejú k zvýšeniu kvality vyučovacieho procesu, šíreniu Európskej dimenzie a lepšiemu porozumeniu a skutočnému priateľstvu medzi národmi.
Koordinátor:Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
Košice