Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfer inovácií vo floristike v partnerstve FLORNET
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000320
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:31452 €
Sumár projektu:Predkladateľ projektu -Transfer inovácií vo floristike v partnerstve Flornet -Stredná odborná škola Pruské pripravuje žiakov v rámci odborného vzdelávania a prípravy v odbore záhradníctvo. Cieľom projektu je transferinovácií z partnerskýchín Flornetu s cieľom naplnenia školského vzdelávacieho programu. V danej oblasti - vo floristike dochádza k novým inovačným zmenám, pričom úlohou projektu je preniesť tieto zmeny do slovenského systému, podporiť zvyšovanie odborných kompetencií žiakov školy, povzbudiť ich autentické učenie, podporiť ich euroobčianstvo ako jeden z cieľov Lisabonskej stratégie. Účastníkmi projektu budú 15 žiaci školy a 5 sprevádzajúci pedagógovia, títo účastníci realizujú svoju stáž u piatich partnerov vrámci organizácie Flornet. Jednotlivé aktivity sú zamerané na získanie národných a medzinárodných kľúčových kompetenciách, ktoré sú založené na učení a učení sa v práci. Účastníci si zlepšia svoje profesionálne, kultúrne, spoločenské, multijazykové a didaktické zručnosti, získajú nové pohľady na iné kultúry a spôsoby života, používaním nových multimédií dosiahnu vyššiu úroveň schopnosti zamestnať sa a stanú sa flexibilnejšími v autentickom prostredí. Z pohľadu organizácie SOŠ Pruské prispeje realizácia projektu k zapracovaniu získanej novej metodológie a didaktických postupov do vzdelávacích programov školy a taktiež zvýši kredit a imidž Strednej odbornej školy v Pruskom. Očakávané výsledky - - účastníci sa stávajú schopnejšími pri hľadaní zamestnania, - sú otvorene mysliaci a zruční vo svojej oblasti, - sú schopní využívať svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie jeden od druhého cez medzinárodné kontakty, - nadobudnú nové chápanie, nové zručnosti a používanie estetického dizajnu sa pre nich stane užitočným do ich budúcich výziev, stanú sa otvorenejší k iným kultúram, k iným spôsobom žitia, zlepšia si jazykové zručnosti.
Koordinátor:Stredná odborná škola, Pruské 294
Pruské
Partneri:Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Järvenpää, Finland
www.keuda.fi
LFS Langenlois
Langenlois, Rakúsko
www.gartenbauschule.at
EUROPEAN ATHENAEUM OF FLORAL ART
BUGNARA, Italy
WWW.ATHE.IT
Ceska zahradnicka akademie Melnik - stredni skola a vyssi odborna skola, prispevkova organizace
Melnik, Czech Republic
www.zas-me.cz
Sola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Celje, Slovenia
www.hvu.si