Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zváranie v medzinárodnej praxi
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000371
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:4500 €
Sumár projektu:Zúčastňujúce sa inštitúcie projektu: 1. Stredná odborná škola technická– Műszaki Szakközépiskola /SOŠT – MSZKI/ bola založená ako učilište pri komárňanských lodeniciach. Momentálne je štátnou školou, ktorej zriaďovateľom je KŠÚ Nitra. Školu navštevuje 271 žiakov. Teoretickú a praktickú výchovu vykonáva 34-členný pedagogický zbor . Škola je vysielajúcou inštitúciou v projekte. 2. Központi Szakképző Iskola és Kollégium/BÉKSZI/ v Békéšskej Čabe pozostáva z troch stredných odborných škôl: Trefort Ágoston Villamos-és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium, Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola a Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Szakközépiskola od 1. augusta 2007. Škola je najväčšou regionálnou školiteľskou inštitúciou v Békéšskej župe, ktorá má 3040 študentov a 290 pracovníkov. Účastníci: 3 študenti odboru mechanik strojov a zariadení Ciele projektu počas firemnej praxe v Maďarsku: Získanie praktických odborných vedomostí v modernom európskom priemysle Oboznámenie žiakov s historickým, kultúrnym a stavebným dedičstvom Maďarska Rozvoj samostatnosti a schopnosti riešenia problémov Rozvoj schopnosti spolupráce Očakávané výsledky: Žiacke referáty. Fotky a videá, ktoré budú pripravené počas firemnej praxe. Zápisnice, pracovné denníky a referáty projektovej skupiny Posilnenie osobných schopností a zručností a kompetencie žiakov, posilnenie odbornej motivácie. Zlepšenie kvality odborného výcviku na vysielajúcej škole Získanie firemných odborných skúseností – zapracované v centrálnych programoch vzdelávania stredných odborných škôl. Zatraktívnenie našej školy, zvýšenie záujmu strojárskych firiem o absolventov našej školy Kroky realizácie: Informovanie partnerov. Tvorba pracovného programu. Výber vycestujúcich. Kultúrna, duševná a odborná príprava vybraných žiakov. Definitívna úprava pracovného programu v spolupráci medzi vysielajúcou a hostiteľskou inštitúciou. Uzavretie zmluvy medzi partnermi zúčastnených v projekte. Realizácia mobility /vycestovanie, monitorovanie, mentorstvo/ Zhrnutie a vyhodnotenie skúseností zodpovednou osobou miesta výcviku, koordinátorom firiem a koordinátorom projektu Strednej odbornej školy technickej Propagácia výsledkov /diseminácia/ Záverečné hodnotenie, referát /správa/, zužitkovanie výsledkov Mobilita sa uskutoční v Békešskej Čabe v dňoch 13. marca - 27. marca 2015
Koordinátor:Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Komárno
Komárno
Partneri:Békéscsabai Központi Szakképzö Iskola és Kollégium
Békéscsaba, Hungary
www.bekszi.hu