Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA103-000052
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:147700 €
Koordinátor:Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Trenčín