Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Možnosti bez hraníc
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008767
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:3005 €
Sumár projektu:Cieľom projektuMožnosti bez hraníc je získaníma následným zdieľaním najnovších trendov a poznatkov zlepšiť kvalitu práce so žiakmi so špeciálnymi potrebami. Práve základná škola je miesto, kde začínajú svoju budúcu kariéru, preto je nevyhnutné, abyfundovanosť a citlivý prístup pedagógov podnietili u týchto žiakov záujem o štúdium, pretože kvôli tradičnému modelu vyučovania a bežnému prístupu často stagnujú,sú zúfalí a prestávajú si veriť. Keďže tento problém je na vzostupe, musíme sa pozastaviť a urobiť niečo, aby sme im pomohli. Účasť jednej učiteľkynašej školy na kurze Špeciálne potreby a inkluzívne vzdelávanie a následné sprostredkovanie obsahu kurzu všetkým pedagógom , rozšíri náš obzor v uvedenej oblasti. Atmosféra na hodinách sa zmení, pretožehodiny budú viesť fundovanejšípedagógovia s rozšírenými vedomosťami o práci s deťmi s poruchami učenia. Lepšie pochopenie tohto problému a humanistický prístup ovplyvníaj duchovnú klímu nášho zariadenia. Následná zintenzívnená spoluprácaa zdieľanie nových trendov s rodičmi, asistentmi učiteľa, špeciálnym pedagógom a odborníkmi z Pedagogicko- psychologickejporadnetaktiež prispejú k zefektívneniu práce s cieľovou skupinou. Ak vezmeme do úvahy počet osôb, ktoré budú realizáciou projektu ovplyvnené, počet presiahne počet tisíc, keďže ovplyvní všetkých žiakov našej školy (501) a ich rodičov, zamestnancov školy (67) a tiež odborníkov z Pedagogicko- psychologickej poradne. Sme presvedčení, že každý žiak by mal dostať príležitosť využiť naplno svoj potenciál, a veríme, že projektMožnosti bez hraníc nám v tom pomôže.
Koordinátor:Základná škola, Fraňa Kráľa 838, Žarnovica
Žarnovica