Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA103-008555
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:27330 €
Koordinátor:Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica
Banská Štiavnica