Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA103-008572
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:390200 €
Koordinátor:Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Nitra