Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partnerstvo v odbornom vzdelávaní
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA202-008925
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:120135 €
Koordinátor:Spojená škola
Detva