Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slovak-Austrian-German-Alliance for Vocational Education and Training
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA202-008951
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:280953 €
Koordinátor:Newport Group, a.s.
Bratislava