Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Európa pre všetkých
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA101-022379
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:25220 €
Koordinátor:Gymnázium L. Štúra, 1.mája 170/2, Trenčín
Trenčín