Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborná prax vinách EU
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA102-022441
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:29194 €
Koordinátor:Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Trenčín