Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kreatívne aktivity a motivovaní žiaci - úspech učenia sa cudzieho jazyka
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-034997
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:2885 €
Sumár projektu:Moderný a kvalifikovaný pedagóg sa musí neustále vzdelávať a orientovať sa v moderných trendoch, technológiách, vyučovacích metódach, aby dokázal zaujať a naplniť potreby žiakov. Musí byť kreatívny, so správnym prístupom, pretože dnes vo väčšine na žiakov neplatí to, čo pred pár rokmi. V prvom rade pri výučbe cudzích jazykov ho musí učiteľ ovládať a poznať moderný vývoj jazyka, pretože žiaci, komunikujú cez Internet, facebook... Po 10 rokoch učenia aj ja používam určité stereotypy vo výučbe, frázy a práve to je moment, kedy sa pedagóg musí posunúť ďalej. Hlavne, keď pochádzam a pracujem v prostredí s jednou z najvyšších mier nezamestnanosti, málo rozvinutého regiónu, kde za kvalitnými prednáškami cestujem približne 100km. Vybraný kurz ponúka kreatívne aktivity a motivujúce metódy pre učiteľov angličtiny, ktoré sú cenné hlavne vtedy, ak pochádzajú z prostredia native speakers a predstavuje ich tím odborníkov, ktorí sú vysoko rešpektovaní v UK. Po absolvovaní kurzu získam celkový pohľad na vývoj školstva a školského systému v UK, spojený s návštevou štátnej školy. Získané skúsenosti, metódy materiály, by tak obohatili náš spôsob vyučovania o efektívne metódy vyučovania, ktoré sú vyskúšané v školskej praxi. Chcem zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy a odovzdať skúsenosti kolegom našej školy ako aj okolia.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou Jelšava
Jelšava