Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AFLATOT - The Baseline for Social Inclusion
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA201-035348
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:202241 €
Sumár projektu:Rané detstvo je veľmi dôležitým obdobím vo vzdelávanie detí a je do veľkej miery ovplyvňované prostredím, v ktorom deti žijú. Projekt je zameraný na rozvoj kompetencií detí v predškolskom veku, predovšetkým na rozvoj sociálnych a občianskych kompetencií, prostredníctvom implementácie programu AFLATOT. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie inovatívneho prístupu k vzdelávaniu detí v ranom veku a ich rodičov, ako aj pedagogického a nepedagogického personálu v zariadeniach pre deti v ranom veku. Cieľové skupiny priame: Materské školy, komunitné centrá: 30 zariadení Profesionálni tréneri, lektori: 15 participantov Pedagógovia, nepedagogickí pracovníci: 75 participantov Deti v ranom veku a ich rodičia: 600 participantov Cieľové skupiny nepriame: Zástupcovia zapojených obcí: 750 osôb Pedagógovia, nepedagogickí pracovníci: 96 osôb Aktivity: - 1 FInálna konferencia; - 3 národné okrúhle stoly AFLATOT; - 3 národné tréningy trénerov; - 3 tréningy pedagógov a nepedagogických pracovníkov; - 150 sociálnych a finančných workshopov pre deti v ranom veku a ich rodičov. Intelektuálne výstupy: - 4 tréningové manuály pre AFLATOT tréning trénerov; - 4 tréningové manuály pre AFLATOT tréning pedagógov a nepedagogických pracovníkov; - 4 publikácie pre workshopy pre deti v ranom veku a ich rodičov; - Politické odporúčania pre medzinárodných a národných stakeholderov.
Koordinátor:Škola dokorán - Wide Open School n. o.
Banská Bystrica