Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IDEA: I Dream Entrepreneurial Actions
Číslo projektu:2017-1-SK02-KA105-001301
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:22805 €
Sumár projektu:Mládežnícka výmena so zapojením 42 účastníkov zo Slovenska, Grécka, Litvy, Rumunska, Španielska, Bulharska, Talianska a Poľska sa zameriava na rozvoj zručností mladých ľudí, ktorá smeruje k podnikavosti, iniciatívnosti a tvorby nápadov pre vlastné podnika
Koordinátor:LUMINO