Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Power of Circle
Číslo projektu:2017-1-SK02-KA105-001304
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16395 €
Sumár projektu:Projekt "Power of Circle" sa zameriava na využitie inovatívnych metód vzdelávania a konkrétne ide o "Kruhové metódy". Hlbšie spojenie umožňuje pracovníkom s mládežou zdieľať hodnoty, ktoré sú dôležité pre život v 21. storočí, ako rešpekt a uznanie rozma
Koordinátor:Preles