Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tvoj život ako príklad iným
Číslo projektu:2017-1-SK02-KA105-001309
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:26644 €
Sumár projektu:Projekt "Tvoj život ako príklad iným" predkladá občianske združenie Spoločenstvo evanjelickej mládeže (skr. OZ SEM), ktoré má viacročné skúsenosti s hosťovaním i vysielaním dobrovoľníkov v rámci EDS. V predkladanom projekte plánuje OZ SEM hosťovať 4 dobro
Koordinátor:Spolocenstvo evanjelickej mladeze-OCSEMPuchov