Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Offline Onlife
Číslo projektu:2017-1-SK02-KA105-001339
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:15570 €
Sumár projektu:Mládežnícka výmena „Offline Onlife“ je organizovaná 5 partnerskými organizáciami ( SK, IT, PL, ESH, HR) v dĺžke 9 dní vrátane cesty pre 26 účastníkov. Témou projektu sú sociálne siete v živote mladých ľudí a ako zaobchádzať s tou realitou. Ako súčasť pro
Koordinátor:NFSZA