Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEARCH II
Číslo projektu:2017-1-SK02-KA105-001349
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:27133 €
Sumár projektu:Projekt s názvom „ SEARCH II“ predkladá organizácia Človek v ohrození , ktoré plní úlohu hosťujúcej a koordinujúcej organizácie. V projekte žiada podporu pre 3 dobrovoľníkov ( 1 z Španielska, 2 z Talianska). Miesto realizácie, kde dobrovoľníci budú pôso
Koordinátor:Clovek v ohrozeni, n.o.