Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colors of diversity
Číslo projektu:2017-3-SK02-KA105-001561
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:19265 €
Sumár projektu:Projekt je mládežníckou výmenou medzi mladými vedúcimi a pracovníkmi s mládežou. Počet účastníkov 27 z 8 krajín. Projekt bude prebiehať v marci a máji 2018. Témou projektu je interkultúrne vzdelávanie a podpora európskych hodnôt. Projekt sa má realizovať
Koordinátor:SOCIAL INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT ASSOCIATION OF SLOVAKIA