Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA107-046229
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:19720 €
Koordinátor:Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, n.o.
Bratislava