Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okno do Európy pre dobronivské materinky
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046072
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:2810 €
Sumár projektu:Ak chceme byť rešpektovanou vzdelávacou inštitúciou, ktorej prioritou je poskytovanie kvalitných výchovno-vzdelávacích služieb , postavených na dobrej spolupráci rodiny a školy, musia mať naši učitelia požadované kompetencie ako sú výtvarná tvorivosť, kreativita, využívanie rôznorodých techník, inšpirácia, orientácia v problematike školskej zrelosti a pripravenosti, kompetencia odhanúť potreby a individuálne osobitosti jednotlivých detí , vhodný prístup, primerané požiadavky na deti, vhodné odstraňovanie nežiadúcich prejavov detí, kompetenciu vesť primeraný konštruktívny rozhovor s rodičom, zachovať si vlastnú dôstojnosť, objektívne posudzovať činnosť detí, odhadnúť svoje možnosti na elimináciu stresu. Cieľom nášho projektu je získať uvedené kompetencie na vybraných kurzoch prostredníctvom programu Erasmus+. Na vybraných kurzoch sa zúčastnia 2 učiteľky MŠ. Na projekte je priamo-zainteresovaných 14 pracovníkov a 63 deti MŠ. Metodológia projektu: 1. Výber vzdelávacích kurzov 2. Prihlásenie do programu Erazmus+ 3. Výber účastníkov kurzov 4. Účasť na kurzoch 5. Prenos výstupov z kurzov 6. Prezentácia z kurzov PowerPoint, fotokniha 7. Workshopy pre učiteľov ZŠ s MŠ Dobrá Niva a škôl z okolitých obci 8. Aktivity a tvorivé dielne pre deti 9. Prezentovanie projektu na verejnosti 10.Spätná väzba - hodnotenie prínosu projektu pre školu, rodičov, obec, región Predpokladaným prínosom projektu budú workshopy, stretnutia, tvorivé dielne a nové metódy v edukácii, ktoré napomôžu zvýšiť úroveň školy.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou Juraja Slávika Neresnického, Školská 447/3, 962 61 Dobrá Niva
Dobrá Niva