Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Učiteľka materskej školy v dnešnej dynamickej spoločnosti
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046073
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:2700 €
Sumár projektu:Projekt ktorý podávame pod názvom " Učiteľka materskej školy v dnešnej dynamickej spoločnosti", má za cieľ meniť klasickú školu na modernú, vyhovujúcu dnešnej dynamickej spoločnosti. Jej premena sa môže uskutočňovať za pomoci plnenia týchto úloh: zvyšovať pozitívny imidž školy, zatraktívňovať predškolský vyučovací proces, zlepšovať zručnosti a kompetencie učiteľov i detí v oblasti školskej zrelosti a emocionálneho rozvoja osobnosti, pozitívne prispievať ku konštruktívnym spôsobom riešenia rôznych situácií medzi školou,rodičmi a deťmi, napomáhať k predchádzaniu vzniku syndrómu vyhorenia u pedagógov na škole a rozvíjať spoluprácu s partnermi z inej krajiny. Pre postupné plnenie stanovených úloh sme sa rozhodli zapojiť do výzvy ERASMU za pomoci partnera Agamos s.r.o , ktorý organizuje vzdelávacie aktivity na témy: Výtvarná dílna, Předškoláček, Proč zase zlobíš, aneb emoční a sociální rozvoj osobnosti, Jak vést obtížný rozhovor-zaměřeno na rodiče, Syndrom vyhoření, dúsledky,prevence, údržba. Na vzdelávacích aktivitách sa zúčastnia dvaja pedagógovia našej školy, ktorí budú po návrate s nadobudnutými vedomosťami a skúsenosťami oboznamovať ostatných učiteľov v škole. Účasťou na projekte očakávame pozitívny dopad na :účastníkov kurzu (pedagógovia), deti, managment školy, kolegov v škole, školu ako celok, zriaďovateľa, obec/komunitu. Oprávnene očakávame zvýšenie kvality edukačného procesu v škole, zvýšenie kreditu školy v očiach verejnosti, zlepšenie manažérskych kompetencií riaditeľa školy, zlepšenie koordinačných kompetencií zo strany zástupcu školy , zvýšenie hrdosti a vlasteneckého povedomia k svojmu regiónu-mestu, čím upevníme pozíciu školy v očiach verejnosti a zabezpečíme jej moderné fungovanie v budúcnosti.
Koordinátor:ZŠ s MŠ Gbely
Gbely