Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Pressing Issues
Číslo projektu:2018-2-SK02-KA105-001817
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:11610 €
Sumár projektu:Projekt „The Pressing issues“ je mládežníckou výmenou, ktorú organizuje neformálna skupina mládeže v termínoch 14. až 20. októbra v Bratislave (trvanie 7 dní a jeden deň na cestu). Do projektu sú zapojení partneri z Chorvátska, Malty a Slovinska. Mládežní
Koordinátor:The Pressing Issues