Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Príručky pre žiadateľov


Informácia pre žiadateľov - Pre Výzvu na predkladanie návrhov na rok 2020 - EAC/A02/2019 nie sú v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy stanovené európske priority v národnom kontexte ani operačné ciele. V oblasti mládeže sú stanovené európske priority v národnom kontexte. [SK, pdf, 458 KB]