Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Inštrukcie + harmonogram


  • Registrácia žiadateľov o grant Erasmus+ [SK, pdf, 512 KB]
  • Inštrukcie k vypĺňaniu online formulárov prihlášok [SK, pdf, 1 MB]
  • Inštrukcie k príprave prihlášok KA1 pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy [SK, pdf, 771 KB]


Pripravujeme pre vás inštrukcie k vypĺňaniu online formulárov prihlášok, ktoré budeme postupne zverejňovať v závislosti od termínov podávania prihlášok v kľúčových akciách KA1, KA2 a KA3.