Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Inštrukcie + harmonogram


Pripravujeme pre vás inštrukcie k vypĺňaniu online formulárov prihlášok, ktoré budeme postupne zverejňovať v závislosti od termínov podávania prihlášok v kľúčových akciách KA1, KA2 a KA3.