Erasmusplus SAAIC IUVENTA
    TLAČOVÉ SPRÁVY

  Img
  28. 6. 2019 - 10 000 000 účastníkov v programe Erasmus+

  tlačová správa [SK, pdf, 111 KB]

  Img
  Bratislava, 16. 5. 2019 - Diseminačná konferencia „Erasmus+ spája“

  tlačová správa [SK, pdf, 170 KB]
  Img
  BREXIT - Budúcnosť programu Erasmus+ v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej Únie

  tlačová správa [SK, pdf, 157 KB]
  Img
  Bratislava, 30.11.2018 - Valné zhromaždenie Erasmus Student Network Slovakia

  tlačová správa [SK, pdf, 107 KB]

  Img
  Bratislava, 8.11.2018 - „Posilnenie synergií a komplementarít medzi Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi a Priamo riadenými fondmi“

  tlačová správa [SK, pdf, 108 KB]

  Img
  Bratislava, 26. 10. 2018 - 9. ročník „Spoločného stredoeurópskeho informačného semináru o centralizovaných akciách programu Erasmus+“

  tlačová správa [SK, pdf, 122 KB]

  Viac info nájdete na stránke podujatia.  Img
  Bratislava, 3. 10. 2018 - Slávnostná ceremónia 16. ročníka národného kola súťaže Európska značka pre jazyky

  (tlačová správa [SK, pdf, 219 KB])

  Viac info nájdete na stránke podujatia.


 • - 14. 12. 2017 – Erasmus+ zažíva ďalší rekordný rok (tlačová správa [SK, pdf, 69 KB]
 • - 20. – 24.11.2017 – Týždeň celoživotného poradenstva (tlačová správa [SK, pdf, 320 KB]
 • - Bratislava, 26.9.2017 – Erasmus+ oslavuje 30 rokov! (tlačová správa [SK, pdf, 616 KB]
 • - Bratislava, 29.9.2016 – Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2016 (tlačová správa [SK, pdf, 359 KB], foto1 [SK, jpg, 850 KB], foto2 [SK, jpg, 893 KB])
 • - Bratislava, 28.9.2016 – Slávnostná ceremónia 14. ročníka národného kola súťaže Európska značka pre jazyky (tlačová správa [SK, pdf, 214 KB])
 • - Bratislava, 6.4.2016 – Slávnostná ceremónia 13. ročníka národného kola súťaže Európska značka pre jazyky (tlačová správa [SK, docx, 14 KB])
 • - Bratislava, 22.9.2015 – Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2015 (tlačová správa, foto)
 • - Bratislava, 28.10.2014 – Slovenské vysoké školy získali prestížne ocenenia Európskej komisie., foto
 • - Štúdia Európskej komisie potvrdila pozitívny vplyv študijnej mobility na zamestnanosť absolventov.
 • - Tlačová správa národných agentúr SAAIC a IUVENTA k programu Erasmus+