Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Koronavírus

prvá strana publikácie

Inštrukcie SAAIC – Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

 • Tlačová správa – koronavírus - možnosť absolvovania zahraničných mobilít Erasmus+ v súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení počas pandémie (10. 6. 2020)
 • Tlačová správa – Koronavírus – aktuálne informácie pre realizátorov projektov Erasmus+ (9. 3. 2020)
 • Tlačová správa – Koronavírus - aktuálne informácie pre sektor vysokoškolského vzdelávania v programe Erasmus+ v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu (16. 3. 2020)
 • Zoznam online vzdelávacích nástrojov

Nariadenia platné v rámci Slovenskej republiky

 • Prehľad dôležitých a aktuálnych informácií o ochorení COVID−19 a o opatreniach, ktoré Slovensko prijíma v boji proti nemu.
 • Vyhlásenie núdzového stavu na území SR
 • Usmernenie hlavného hygienika SR
 • Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Poradenské call-centrum Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o prerušení vyučovania a určení termínov v rámci organizácie školského roka
 • Informačná webstránka Úradu vlády SR a Národného centra zdravotníckych informácií

Informácie platné v rámci Európskej únie