Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Brexit

prvá strana publikácie

Dôležité informácie o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie v súvislosti so štúdiom v zahraničí, s programom Erasmus+ (2014 – 2020) a s pripravovaným programom Erasmus+ (2021 – 2027).

Národná agentúra upozorňuje, že poskytnuté informácie sú čerpané z oficiálnych stránok gov.uk a z informačných materiálov vypracovaných vládou Spojeného kráľovstva. Vyhradzujeme si právo zmeniť poskytnuté informácie v prípade zmeny alebo doplnenia podmienok uvedených v týchto zdrojoch.

Voľný pohyb medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou sa skončí 31. decembra 2020. Od 1. januára 2021 Spojené kráľovstvo zavedie nový imigračný systém. To znamená, že od 1. januára 2021 ako občan EÚ budete musieť splniť určité požiadavky, aby ste mohli študovať alebo pracovať vo Veľkej Británii.

Študenti z EÚ, vrátane študentov zapísaných v súčasnom akademickom roku 2020/2021, môžu požiadať o Pobytovú schému pre občanov EÚ (EU Settlement Scheme), ale iba za predpokladu, že sú fyzicky prítomní vo Veľkej Británii pred 1. januárom 2021.

Študenti EÚ, ktorí majú v úmysle prísť do Spojeného kráľovstva študovať po 31. decembri 2020, vrátane tých, ktorí sú zapísaní v súčasnom akademickom roku 2020/2021 a ktorí ešte nemajú pobyt/bydlisko vo Veľkej Británii, a zároveň ich mobilita bude trvať dlhšie ako 6 mesiacov, musia pred príchodom požiadať o študentské vízum.

Erasmus+ projekty

Podľa dohody o vystúpení dojednanej s EÚ sa Spojené kráľovstvo bude naďalej plne zúčastňovať na súčasných programoch Erasmus+ a Európsky zbor solidarity (2014 - 2020). To znamená, že projekty, ktoré boli vybrané v rámci výziev, majú nárok na čerpanie finančných prostriedkov z EÚ po celú dobu trvania projektu, vrátane tých, pri ktorých financovanie trvá po roku 2020 a na konci prechodného obdobia.

Erasmus+ mobility

Spojené kráľovstvo sa bude naďalej plne zúčastňovať na programe Erasmus+ až do konca súčasného programového obdobia. To znamená, že študenti EÚ môžu študovať alebo pracovať vo Veľkej Británii v rámci súčasného programu Erasmus+ maximálne do mája 2023, a to podľa individuálnych dojednaní na každej vysielajúcej vysokej škole. Avšak od 1. januára 2021 sa môžu na študentov EÚ vzťahovať imigračné alebo vízové požiadavky podľa nového Bodového imigračného systému (viď nižšie). Inými slovami, občania EÚ prichádzajú do Spojeného kráľovstva v rámci programu Erasmus+ v prípade krátkodobého štúdia (menej ako 6 mesiacov) bez obmedzení; na dlhšie obdobie však musia požiadať o študentské vízum.

Erasmus+ stáže a mobility zamestnancov

Účastníci, ktorí prídu do Spojeného kráľovstva za účelom stáže, budú musieť požiadať o vízum 5. úrovne (T5) v prípade, ak sa jedná o vládou schválený výmenný program (zoznam) s výnimkou pre obmedzené scenáre, v ktorých sú tieto činnosti povolené podľa pravidiel pre návštevy (napr. účasť na konferenciách), povolené vízum na platené angažmány (napr. krátka séria prednášok pre hostí) alebo vízum pre dobrovoľníka (napr. ak je umiestnenie sponzorované registrovanou charitou a účastník vykonáva dobrovoľné práce v teréne). Pri mobilitách zamestnancov nie je nutné žiadať o vízum.

Bodový imigračný systém

(Vzťahuje sa najmä na žiakov/študentov mimo schémy Erasmus+)

Informácie pre žiakov a študentov

Osoba, ktorá má 16 alebo viac rokov, má právo požiadať o študentské vízum na štúdium vo Veľkej Británii v registrovanej inštitúcii, ktorá je sponzorom (sponsoring institution). Celý zoznam sponzorujúcich inštitúcií bude zverejnený online na gov.uk.

V takom prípade je nutné vyplniť žiadosť, zaplatiť poplatok za žiadosť a mať aktuálny cestovný pas alebo iný platný cestovný doklad. Viac informácií o požiadavkách.

Povolenie na pobyt

Študenti z EÚ, ktorí sa vo Veľkej Británii usadili pred 31. decembrom 2020, musia požiadať v rámci „Pobytovú schému pre občanov EÚ“ o spojené s „trvalým pobytom“ (settled status) alebo „statusom pred získaním pobytu“ (pre-settled status). Upozorňujeme, že o toto povolenie nie je možné požiadať mimo územia Spojeného kráľovstva.

Študentské víza

Pobyt v Spojenom kráľovstve je možné absolvovať po dobu maximálne 6 mesiacov bez toho, aby bolo nutné žiadať o vízum. Takýto krátkodobý pobyt je možné absolvovať za rôznym účelom: napr. turizmus, návšteva rodiny a priateľov, krátkodobé štúdium, konferencie a pod. Študenti z EÚ, ktorí majú v úmysle prísť do Spojeného kráľovstva študovať po 31. decembri 2020 na dlhšie ako 6 mesiacov, musia požiadať o študentské víza.


 • Krátkodobý pobyt: do šesť mesiacov

  Príchod do Spojeného kráľovstva 31. decembra 2020 alebo skôr:

  Ako návštevník môžete študovať v akreditovanej inštitúcii až šesť mesiacov, čo znamená, že nie je potrebné žiadať o vízum.


  Príchod do Spojeného kráľovstva po 31. decembri 2020:

  Študenti EÚ budú môcť študovať až šesť mesiacov vo Veľkej Británii bez toho, aby požiadali o vízum podľa nových pravidiel týkajúcich sa postupov pre návštevníkov (visitor route rules). Budú môcť požiadať o opustenie krajiny na hranici pomocou svojho e-pasu a nebudú musieť platiť poplatok za podanie žiadosti.


 • Dlhodobý pobyt: viac ako šesť mesiacov

  Príchod do Spojeného kráľovstva 31. decembra 2020 alebo skôr:

  Vízum nie je potrebné, ak študent už žije v Spojenom kráľovstve alebo ak pricestuje do Spojeného kráľovstva 31. decembra 2020 alebo skôr, je však potrebné požiadať o status „s trvalým pobytom“ alebo „pred získaním pobytu“ v rámci Pobytovej schémy pre občanov EÚ. Na podanie žiadosti je čas do 30. júna 2021. Viac informácií o Pobytovej schéme pre občanov EÚ.


  Príchod do Spojeného kráľovstva po 31. decembri 2020:

  Ak pricestujete do Spojeného kráľovstva po 31. decembri 2020, budete musieť požiadať o vízum v súlade s postupmi pre študentov (student route) ako súčasti nového bodového imigračného systému. Prihlášky sú otvorené a môžete podať žiadosť až šesť mesiacov vopred. Budete musieť preukázať, že spĺňate konkrétne požiadavky. Vysoké školy vo Veľkej Británii ponúkajú pre študentov pomoc pri procese podávania žiadosti. Viac informácií nájdete v informačnej brožúre a na webovej stránke.

Absolventské víza

Príchod do Spojeného kráľovstva 31. decembra 2020 alebo skôr:

Každý študent, ktorý pricestuje do Spojeného kráľovstva 31. decembra 2020 alebo skôr, by mal požiadať o status „s trvalým pobytom“ v rámci Pobytovej schémy pre občanov EÚ. To vám umožní pokračovať v pohybe medzi Veľkou Britániou a EÚ bez toho, aby ste sa museli postupovať podľa pravidiel pre študentov ani po 1. januári 2021, a umožní vám to zostať v Spojenom kráľovstve päť rokov a potom podľa potreby požiadať o „s trvalým pobytom“. Po dosiahnutí statusu budete môcť vo Veľkej Británii zostať na neurčito. Ak ste v krajine už päť rokov, môžete okamžite požiadať o trvalý pobyt.
Ak sa nachádzate v Spojenom kráľovstve, môžete tu požiadať o status „pred získaním pobytu“ alebo „s trvalým pobytom“ zadarmo.


Príchod do Spojeného kráľovstva po 31. decembri 2020:

Ak pricestujete do Veľkej Británie po 31. decembri 2020 za účelom štúdia, budete si musieť podať prihlášku v súlade s pravidlami pre študentov a novým bodovým systémom. To vám umožní zostať v Spojenom kráľovstve po celú dobu vášho štúdia. Po ukončení štúdia budete mať oprávnenie uchádzať sa o absolventskú trasu (za predpokladu, že pricestujete do Veľkej Británie do 6. apríla 2021 a splníte ďalšie požiadavky pre absolvovanie tejto trasy). Táto trasa pre absolventa, ktorá bude spustená v lete 2021, umožní tým, ktorí ukončili vysokoškolské vzdelanie u poskytovateľa vysokoškolského vzdelávania v Spojenom kráľovstve so záznamom o zhode, zostať v Spojenom kráľovstve dva roky (tri roky pre doktorandov) pracovať na akejkoľvek úrovni zručností po promócii. Ak si nájdete vhodné zamestnanie, môžete prestúpiť na pracovnú trasu. Absolventské stáže Erasmus+ sa riadia rovnakým postupom ako bežné študentské stáže, a teda je pred začiatkom stáže nutné zažiadať o vízum 5 úrovne (T5).

Informačné materiály

Viac informácií o trase pre absolventov nájdete v informačnej brožúre „The UK's points-based immigration system An introduction for EU students“.

Otázky a odpovede týkajúce sa mobilít a študijných pobytov v Spojenom kráľovstve.
Mobilita v Spojenom kráľovstve - Otázky a odpovede o vízových požiadavkách [EN, pdf, 223 KB]