Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    ZMLUVY

2020

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2019

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie

2020 - Vysokoškolské vzdelávanie - Mobility jednotlivcov

 • KA1 - Aktualizované usmernenie k realizácii KA1 projektov počas pandémie COVID-19 [SK, pdf, 230 KB]
 • Dodatok covid-19 virtuálne aktivity KA1 [SK, pdf, 178 KB]
 • Administratívna príručka pre vysoké školy
 • Sprievodca programom Erasmus+ 2020 [SK, pdf, 5 MB]
 • Zmluva o poskytnutí grantu (medzi NA a príjemcom) – modelová zmluva [SK, zip, 191 KB]
 • Príloha I - Všeobecné podmienky [SK, pdf, 404 KB]
 • Príloha I - Všeobecné podmienky (konzorcium) [SK, pdf, 425 KB]
 • Príloha II - Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 202 KB]
 • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá - konzorcium [SK, pdf, 425 KB]
 • Príloha IV - Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, pdf, 141 KB]
 • Príloha V - Mandátne listy medzi koordinátorom a ďalšími príjemcami (platné pre konzorciá)
 • Príloha V - Formuláre zmluvných dokumentov používané medzi príjemcom a účastníkmi (Príloha VI - v prípade konzorcia)
 • Formulár priebežnej správy
 • Inštrukcie k priebežnej správe
 • Formulár na zdokladovanie finančného príspevku pre účastníkov mobility so špeciálnymi potrebami
 • Príručka k monitorovaniu Erasmus charty pre vysokoškolské vzdelávanie
 • Vizuálna identita a logá programu Erasmus+ [link]
 • Informácie o Europasse [SK, pdf, 127 KB]