Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    ZMLUVY

2019

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie

2019 - Vzdelávanie dospelých - Mobility jednotlivcov

 • Sprievodca programom Erasmus+ 2019 [SK, pdf, 3 MB]
 • Zmluva o poskytnutí grantu (medzi NA a príjemcom) – modelová zmluva
 • Príloha I - Všeobecné podmienky [SK, pdf, 509 KB]
 • Príloha I - Všeobecné podmienky - konzorcium [SK, pdf, 538 KB]
 • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 206 KB]
 • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá - konzorcium [SK, pdf, 226 KB]
 • Príloha IV - Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, pdf, 139 KB]
 • Príloha V - Formuláre zmluvných dokumentov používané medzi príjemcom a účastníkmi
  • Mobilita zamestnancov:
   • Zmluva o poskytnutí grantu na mobilitu zamestnancov/pracovníkov na výučbu a ďalšie vzdelávanie (vzor zmluvy – minimálne požiadavky) [SK, docx, 46 KB]
   • Program mobility pre zamestnancov/pracovníkov vo vzdelávaní dospelých [SK, docx, 19 KB]
   • Mobility Agreement for Staff [EN, docx, 26 KB]
 • Inštrukcie k priebežnej správe
 • Formulár priebežnej správy
 • Inštrukcie k vyplneniu záverečnej správy
 • Vizuálna identita a logá programu Erasmus+ [EN, , 0]
 • Informácie o Europasse [SK, pdf, 422 KB]