Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    ZMLUVY

2020

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2019

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie

2020 - Vzdelávanie dospelých - Mobility jednotlivcov

 • KA1 - Aktualizované usmernenie k realizácii KA1 projektov počas pandémie COVID-19 [SK, pdf, 337 KB]
 • Dodatok covid-19 virtuálne aktivity KA1 – vzor dodatku k zmluve [SK, pdf, 178 KB]
 • Sprievodca programom Erasmus+ 2020 [SK, pdf, 5 MB]
 • Zmluva o poskytnutí grantu (medzi NA a príjemcom) – modelová zmluva [SK, zip, 170 KB]
 • Príloha I - Všeobecné podmienky [SK, pdf, 508 KB]
 • Príloha I - Všeobecné podmienky - konzorcium [SK, pdf, 538 KB]
 • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 205 KB]
 • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá - konzorcium [SK, pdf, 224 KB]
 • Príloha IV - Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, pdf, 136 KB]
 • Príloha V - Formuláre zmluvných dokumentov používané medzi príjemcom a účastníkmi
  • Mobilita zamestnancov:
   • Zmluva o poskytnutí grantu na mobilitu zamestnancov/pracovníkov na výučbu a ďalšie vzdelávanie (vzor zmluvy – minimálne požiadavky) [SK, docx, 47 KB]
   • Program mobility pre zamestnancov/pracovníkov vo vzdelávaní dospelých [SK, docx, 20 KB]
   • Mobility Agreement for Staff [EN, docx, 26 KB]
 • Inštrukcie k priebežnej správe
 • Formulár priebežnej správy
 • Inštrukcie k vyplneniu záverečnej správy
 • Vizuálna identita a logá programu Erasmus+ [link]
 • Informácie o Europasse [SK, pdf, 127 KB]