Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    ZMLUVY

2019

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie

2017 - Vysokoškolské vzdelávanie - Strategické partnerstvá (projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+)

  • Sprievodca programom Erasmus+ 2017 [SK, pdf, 5 MB]
  • Zmluva o poskytnutí grantu (medzi NA a príjemcom) – modelová zmluva
  • Príloha I - Všeobecné podmienky pre projekty s viacerými príjemcami [SK, pdf, 665 KB]
  • Príloha II - Opis projektu, Odhadovaný rozpočet, Zoznam ďalších príjemcov (zasiela NA)
  • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá (projekt s viacerými príjemcami) [SK, pdf, 455 KB]
  • Príloha IV - Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, pdf, 257 KB]
  • Príloha V - Mandátne listy medzi koordinátorom a príjemcami
  • Žiadosť o zmenu rozpočtu pre projekty KA2 [SK, xlsx, 38 KB]
  • Vizuálna identita a logá programu Erasmus+ [EN, , 0]
  • Informácie o Europasse [SK, pdf, 422 KB]