Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    ZMLUVY

2020

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2019

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie

2020 - Školské vzdelávanie - Strategické partnerstvá zložené výlučne zo škôl

  • KORONAVÍRUS - aktuálne informácie pre realizátorov projektov Erasmus+ [link]
  • Sprievodca programom Erasmus+ 2020 [SK, pdf, 7 MB]
  • Zmluva o poskytnutí grantu (medzi NA a príjemcom) – modelová zmluva
  • Príloha I - Všeobecné podmienky [SK, pdf, 508 KB]
  • Príloha II - Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
  • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá (projekt s viacerými príjemcami) [SK, pdf, 195 KB]
  • Príloha IV - Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, pdf, 152 KB]
  • Žiadosť o zmenu rozpočtu pre projekty KA2 [SK, xlsx, 38 KB]
  • Vzor potvrdenia o účasti k vzdelávacím aktivitám [SK, docx, 108 KB]
  • Vizuálna identita a logá programu Erasmus+ [link]