Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní

Čo je to?

Vysokoškolské inštitúcie sa môžu zapojiť do projektov zameraných na budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní, ktoré spoločne realizujú konzorciá vysokých škôl z krajín programu a partnerských krajín. Oprávnené partnerské krajiny sa nachádzajú v niekoľkých regiónoch sveta. Sú to krajiny susediace s EÚ, Rusko, Latinská Amerika, Ázia, africké, karibské a tichomorské štáty.

Podporujú sa dva typy projektov:
  • Spoločné projekty – pomáhajú vysokoškolským inštitúciám v partnerských krajinách vytvárať, modernizovať a rozširovať nové kurikulá, učebné metódy a materiály, ako aj posilňovať inštitucionálne zabezpečovanie kvality a riadenie.
  • Štrukturálne projekty – rozvíjajú a reformujú vysokoškolské inštitúcie a systémy v partnerských krajinách, zvyšujú ich kvalitu a dosah, podporujú regionálnu spoluprácu a vzájomné zbližovanie.

Partnerské krajiny susediace s EÚ majú rozšírené možnosti realizovať mobilitu študentov a učiteľov z vysokých škôl, ktoré sú zapojené do projektov.

V rámci výziev Erasmus+ môžu byť inštitúcie z uvedených regiónov podávateľmi projektov.

Kto sa môže zapojiť?

Vysoké školy z krajín programu a z oprávnených partnerských krajín.

Informácie a kontakt

Akcie zamerané na spoluprácu s partnerskými krajinami vo vysokoškolskom vzdelávaní - budovanie kapacít a medzinárodná mobilita – sú financované z nástrojov EÚ na vonkajšiu spoluprácu, a preto sa otvárajú až od výzvy programu Erasmus+ na rok 2015.

Viac informácií nájdete na stránke Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru so sídlom v Bruseli.

Výzva 2019

Výzva zverejnená na webe Výkonnej agentúry
Termín podávania prihlášok: 7. február 2019
Rozpočet: 500 000 € až 1 000 000 € na jeden projekt v závislosti od typu projektu
Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie