Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Spoločné magisterské štúdium

Čo je to?

Spoločné magisterské štúdium (JMD – Joint Master Degrees) je medzinárodný študijný program, ktorý poskytuje medzinárodné konzorcium inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a (ak je to vhodné) iných typov organizácií so špecifickými odbornými znalosťami (podnikov, verejných orgánov, výskumných organizácií atď.), ktoré prispievajú k realizácii spoločného magisterského štúdia.

Aké je trvanie?

Spoločné magisterské štúdium (JMD – Joint Master Degrees) je integrovaný medzinárodný študijný program na vysokej úrovni - 60, 90 alebo 120 ECTS kreditov.

Kto sa môže prihlásiť?

Študenti magisterského štúdia, zamestnanci účastníckych inštitúcií, pozvaní učitelia z krajín programu alebo partnerských krajín.

Kde sa realizuje štúdium?

Najmenej v dvoch krajinách programu, ktoré sú reprezentované v konzorciu. Časť štúdia sa môže realizovať v partnerskej krajine.

Koľko účastníkov sa môže zapojiť?

Konzorcium môže poskytnúť štipendium 13 – 20 študentom a pozvať 4 hosťujúcich učiteľov. V prípade voľných miest môže konzorcium prijať ďalších študentov ako samoplatcov.

Kde sa treba prihlásiť?

Študenti a učitelia musia priamo kontaktovať konzorcium ponúkajúce spoločné magisterské štúdium.
Viac informácií o spoločných študijných programoch a podmienkach prihlasovania nájdete na webovej stránke Európskej komisie.

Výsledky Výzvy 2019

Prihlášku na Výzvu 2019 podalo 97 projektov, z ktorých bolo vybraných 44 projektov a 4 sa nachádzajú na rezervnom zozname. Za Slovensko boli ako partnerské inštitúcie v konzorciu úspešné 2 vysoké školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s programom International Master of Science in Rural Development a Vysoká škola múzických umení v Bratislave s programom PuppeTry - Puppet Artist Erasmus Mundus Joint Master Degree. Zoznam všetkých schválených magisterských programov.

Spolupráca s Japonskom vo Výzve 2019

Vo Výzve 2019 bola vyhlásená výzva na spoluprácu s japonskými vysokými školami vďaka spolupráci Európskej komisie a Ministerstva vzdelávania, kultúry, športu, vedy a technológií Japonska (EU-MEXT). Schválené boli tri spoločné magisterské programy, ich zoznam môžete nájsť tu. Vo Výzve 2020 už táto spolupráca nebude možná.

Výzva 2020

Výzva je zverejnená na webe Výkonnej agentúry. Termín podávania prihlášok: 13. február 2020.
Rozpočet: cca 4 500 000 € na jeden projekt, celkový rozpočet 175 miliónov €.

Pôžičky Erasmus+ na magisterské štúdium v zahraničí

Nástroj záruk za študentské pôžičky sa zriadil v spolupráci s Európskou investičnou bankou. Tento nástroj poskytne čiastočnú záruku v prípade omeškania so splácaním úveru voči zúčastneným bankám a agentúram poskytujúcim študentské pôžičky v krajinách zapojených do programu Erasmus+. Pôžičku s výhodnými podmienkami pre študentov (napr. výhodné úrokové miery, poskytnutie až dvojročného obdobia, počas ktorého sa absolventom umožní, aby získali zamestnanie, než začnú splácať úver) si môže zobrať študent študujúci na magisterskom štúdiu v zahraničí. Suma je max. 12 000 € na ročný program a max. 18 000 € na dvojročný magisterský program. Konkrétne podmienky, potrebné doklady a pod. si stanovujú jednotlivé inštitúcie/banky. Zoznam inštitúcií/bánk, ktoré pôžičky poskytujú sú zverejnené na stránke Európskej komisie.

V súčasnosti pôžičky poskytujú banky v Španielsku a Francúzsku. Študenti v prípade záujmu priamo kontaktujú vybrané banky/inštitúcie, ktorých kontakty sú zverejnené na stránke EK.Často kladené otázky: FAQ Často kladené otázky.
Viac informácií nájdete na webovej stránke Európskej komisie.

Doktorandské štúdium

PhD študenti a výskumníci majú rôzne možnosti grantov v rámci aktivít Marie Sklodowska Curie.Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie