Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Príležitosti pre zamestnancov

Čo je to?

Jednotlivci pôsobiaci v sektore vzdelávania dospelých môžu absolvovať pracovný alebo študijný pobyt v zahraničí. Takéto výmeny a skúsenosti umožnia zlepšenie ich jazykových zručností a kultúrnych znalostí a súčasne im poskytnú nové perspektívy v oblasti vyučovacích prístupov a postupov.

Čo to zahŕňa?

Jednotlivci môžu v zahraničí absolvovať nasledujúce programy, zamerané na ich profesionálny rozvoj:
  • Výučbové pobyty a pobyty v rámci odbornej prípravy v organizácii vzdelávajúcej dospelých alebo v inej relevantnej inštitúcii;
  • Hospitácie (job shadowing) alebo obdobia pozorovania v organizácii vzdelávajúcej dospelých alebo v inej relevantnej inštitúcii;
  • Účasť na výučbových pobytoch alebo pobytoch v rámci odbornej prípravy.

Tieto aktivity môžu trvať od 2 dní do 2 mesiacov, v niektorých prípadoch až do jedného roka.

Kto sa môže zapojiť?

Učitelia a pracovníci organizácií vzdelávajúcich dospelých, ktoré pôsobia v krajinách zapojených do Programu.

Ako sa zapojiť?

Žiadosť o grant zasiela organizácia v elektronickej forme do národnej agentúry vo svojej krajine a to k termínu stanovenom v aktuálnej výzve na podávanie prihlášok (jednotlivci nemôžu žiadať o grant priamo).

Znenie aktuálnej výzvy, základné informácie a materiály k programu Erasmus+ a aktuálne formuláre prihlášok sú zverejnené na stránke programu v sekcií Ako získať grant .
Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie