Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Spolupráca s podnikmi

Čo je to?

Spolupráca s podnikmi môže rozvíjať podnikateľské zručnosti a podporiť zamestnateľnosť dospelých vzdelávajúcich sa. Môže tiež zlepšiť riadenie, vedenie a relevantnosť programov vzdelávania dospelých.

Čo to zahŕňa?

Spolupráca s podnikmi zahŕňa:
  • Hospitácie (job shadowing);
  • Spolupráca na príprave kurikúl;
  • Školiacie kurzy a semináre.

Kto sa môže zapojiť?

Nasledujúce organizácie z krajín zapojených do programu sa môžu zapojiť do partnerstva inštitúcií vzdelávajúcich dospelých:
  • Verejné a súkromné podniky, vrátane malých, stredných a veľkých podnikov;
  • Verejný sektor, orgány pôsobiace na národnej a regionálnej úrovni;
  • Asociácie.

Ako sa zapojiť?

Žiadosť o grant zasiela organizácia v elektronickej forme vo svojej krajine a to k termínu stanovenom v aktuálnej výzve na podávanie prihlášok.

Znenie aktuálnej výzvy, základné informácie a materiály k programu Erasmus+ a aktuálne formuláre prihlášok sú zverejnené na stránke programu v sekcií Ako získať grant .
Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie