Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    EPALE - Elektronická platforma pre vzdelávania dospelých v Európe

Čo je to?

EPALE Infographic.jpg, 297kB EPALE – Elektronická platforma pre vzdelávanie dospelých v Európe je on-line nástroj určený k výmene, prezentovaniu a podpore metód a osvedčených postupov uplatňovaných v sektore vzdelávania dospelých, ktorý by mal byť dostupný v elektronickej podobe koncom roka 2014. Jednotlivci zapojení do organizácie a realizácie vzdelávania dospelých budú mať do tohto virtuálneho priestoru prístup za účelom zdieľania najnovšieho vývoja v oblasti vzdelávania dospelých a vzájomného učenia sa: on-line platforma EPALE.

Čo to zahŕňa?

EPALE bude sledovať nasledujúce ciele:
  • výmena skúsenosti v oblasti celoživotného vzdelávania sa stane skutočnosťou;
  • zlepší sa kvalita a účinnosť vzdelávania dospelých;
  • prostredníctvom vzdelávania dospelých sa podporí rovnosť, sociálna súdržnosť a aktívny občiansky prístup.

Kto sa môže zapojiť?

Platforma je určená najmä osobám, ktoré sa podieľajú na poskytovaní a organizovaní vzdelávania dospelých, vrátane pedagogických a administratívnych pracovníkov, výskumných pracovníkov, tvorcov politík, zástupcov médií atď. zamestnaných v organizáciách vzdelávajúcich dospelých, ktoré pôsobia v krajinách zapojených do programu. Ktokoľvek bude mať možnosť zobraziť si elektronický obsah, ktorý bude voľne dostupný cez tzv. voľný prístup. Ďalšie informácie o pripravovanej platforme budú poskytnuté neskôr.

Informácie a kontakty
Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie