Informačné semináre k Výzve 2023 – Termíny

Výzva 2023 je tu a s ňou aj informačno-inštruktážne semináre, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našej činnosti ako Národnej agentúry programu Erasmus+ pre odborné vzdelávanie (SAAIC). Pozývame Vás zúčastniť sa ich vo vybraných slovenských mestách. V ktorých a kedy? Dozviete sa nižšie.

Tešíme sa na všetkých zúčastnených!

Organizačný tím NAE+

REGISTRÁCIA – stačí kliknúť na názov semináru a vyplniť prihlasovací formulár

 

PROGRAM SEMINÁROV 

10:00 – 14:00

Registrácia účastníkov sa začína 30 minút pred začiatkom seminárov.

 

Kľúčová akcia 1 (KA1)– Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Sektor školského vzdelávania

Sektor odborného vzdelávania a prípravy

Sektor vzdelávania dospelých

Kľúčová akcia 2 (KA2)– Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami