Národná súťaž: „Túlavá palica“

Národná súťaž „Túlavá palica“

Hlavným cieľom národnej súťaže, ktorú organizuje SAAIC – národná agentúra programu Erasmus+, je poukázať na prínosy programu Erasmus+ v oblasti modernizácie a zatraktívnenia odborného vzdelávania a prípravy.

Európsky týždeň odborných zručností 2022 je vynikajúci spôsob, ako zvýšiť informovanosť o práci v oblasti OVP. Neváhajte sa do našej súťaže zapojiť a cestujte s nami po Európe.

Ako sa zapojiť?

Pozorne si prečítajte súťažné podklady, vytvorte vlastný videopríbeh a zapojte sa do národnej súťaže o zážitkové ceny, ktoré pre Vás v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie pripravila národná agentúra SAAIC.

Témou 6. ročníka súťaže je ochrana životného prostredia a rozvoj „zelených zručností“ v súlade s Európskou zelenou dohodou.

Ak ste sa v rámci implementácie zamerali alebo zameriavate na „zelenú“ tému, predstavte nám ju vo svojom krátkom 5 min videu. Čo všetko môže znamenať „zelený Erasmus+“? Môže to byť napríklad:

Zelená škola

Zakomponovanie ekologického myslenia do vzdelávacích procesov (napr. outdoorové vyučovanie)

Zelené cestovanie

Eco-friendly cestovanie (napr. cesta vlakom na mobilitu)

Zero waste

Využívanie upcycling / recycling / swap v projektoch Erasmus+

Bio

Budovanie biozáhrad, bylinkových záhrad, zakladanie úľov a pod.

Obnoviteľné zdroje

Nadobudnutie povedomia / zručností  o využívaní obnoviteľných zdrojov energií (veterná, solárna, vodná)

Digitalizácia

Manažment projektov bez papierov, prechod na digitalizáciu.

Eko metódy

Ekologické metódy hospodárenia v poľnohospodárstve a lesníctve

Iné

A ďalšie eco-friendly prístupy, ktoré ste využili  v projektoch Erasmus+.

Kto sa môže zapojiť?

Zapojiť sa môžu organizácie, ktoré realizovali, respektíve realizujú, projekty v programe Erasmus+ v sektore odborného vzdelávania a prípravy.

Pripravte Váš videopríbeh

Súťažné podklady nájdete na stiahnutie tu.

Nezmeškajte možnosť zapojiť sa

Videopríbehy zasielajte od 07. 03. do 31. 10. 2022.

Hodnotenie súťažných podkladov budú prebiehať od 01. 11. do 20.11 2022.

Vyhlásenie výhercov bude 01. 12. 2022.

Cestujte s nami

1. miesto: Výlet víťazného tímu do Bruselu

3 dňový výlet pre 5 osôb do Bruselu (letenky, ubytovanie s polpenziu hradí národná agentúra) spojený s informačno-študijnou návštevou inštitúcií Európskej únie. Výlet sa uskutoční v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a bude zrealizovaný v prvej polovici roka 2023. Po inštitúciách EÚ Vás bude sprevádzať zamestnanec zastúpenia.

2. a 3. miesto: Poukaz na cestu vlakom po Európe

Cestovné lístky pre 5 osôb za 2. a za 3. miesto. Desaťdňový cestovný lístok v 2. triede, platný počas dvoch mesiacov (FLEXI) na túlanie sa po celej Európe.

Upozornenia

Iniciatíva Európsky týždeň odborných zručností 2022 je celoeurópskym podujatím, avšak súťaže, ktoré vyhlásila SAAIC – národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, sa konajú len na Slovensku a sú určené len pre slovenských realizátorov projektov v programe Erasmus+.

Výsledky súťaží budú zverejnené na webovej stránke iniciatívy a sociálnych sieťach, súťažiacim nebudú zaslané písomnou formou, s výnimkou víťazných organizácií, ktoré budú o výsledku informované aj e-mailom.

Pošlite nám ho

Formulár na odoslanie Vášho videopríbehu

Kontaktná osoba
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Videopíbeh môžete umiestniť na FTP stránky školy, cloudovú službu (napr. iCloud, Google Drive, Dropbox) alebo využiť platformu www.wetransfer.com
Štatutárny zástupca organizácie
Štatutárny zástupca organizácie
Meno
Priezvisko
Ja, ako štatutárny zástupca organizácie, vyhlasujem, že
Ja, ako štatutárny zástupca organizácie, vyhlasujem, že

Kontakt na koordinátorku národnej súťaže: Mgr. Martina Wimmerová, martina.wimmerova@saaic.sk