Prihláška na Školiace a kooperačné aktivity

aktivita

všeobecné informácie

  • Pred vyplnením prihlášky na školiacu a kooperačnú aktivitu si prečítajte inštrukcie k vyplneniu prihlášky.
  • V súlade s postupmi národnej agentúry môžu byť informácie, ktoré uvediete v prihláške, použité pri hodnotení realizácie programu Erasmus+, pričom budú dodržané predpisy o ochrane osobných údajov.
  • Oznam o ochrane osobných údajov

Organizácia

štatutárny zástupca organizácie

účastník

cestovné náklady

EUR
EUR

pobytové náklady

EUR
EUR

účastnícky poplatok

EUR

mimoriadne náklady

EUR
0/ 500

špeciálne potreby

EUR
0/ 500

náklady

0EUR
0EUR

čestné vyhlásenie