5. európsky samit o vzdelávaní: ‘Bright Young Minds’

5. európsky samit o vzdelávaní: ‘Bright Young Minds’

  • 1. decembra 2022
  • 9:30 do 18:00
  • Online

Na 5. európskom samite o vzdelávaní sa do popredia dostáva mládež a vzdelávanie, čo dáva samotnej mládeži príležitosť prispieť k formovaniu budúceho smerovania vzdelávania a odbornej prípravy v Európe. Pripojte sa k tomuto online podujatiu 1. decembra o 9:30!

Na tohtoročnom samite sa budú riešiť nasledujúce otázky:

  • Ako môžeme zlepšiť sektor vzdelávania v prospech všetkých?
  • Ako možno zvýšiť inkluzívnosť vzdelávania a odbornej prípravy, aby každý mohol naplno rozvinúť svoj potenciál?
  • Ako možno lepšie zamerať investície na zabezpečenie kvalitného a inkluzívneho vzdelávania?
  • Akú úlohu môže zohrávať vzdelávanie pri realizácii európskej zelenej dohody?
  • Ako môžeme zabezpečiť, aby boli mladí ľudia vybavení ekologickými a digitálnymi zručnosťami, ktoré sú potrebné na to, aby sa im darilo a aby mohli udržateľným spôsobom inovovať?
  • Ako môžeme zabezpečiť budúcnosť vzdelávacích systémov, aby boli odolnejšie?

Zástupcovia mládeže a členovia komunity z oblasti vzdelávania a odbornej prípravy z celej Európskej únie budú diskutovať o nápadoch a osvedčených postupoch v odpovediach na tieto a ďalšie otázky.
Spoločne prinesú nové pohľady, inovatívne riešenia a tvorivé prístupy, ktoré pomôžu vytvoriť európsky priestor vzdelávania.

Sledujte stránku podujatia samitu, kde nájdete ďalšie informácie o programe a rečníkoch.

Zdieľať
2022-12-1 9:30 2022-12-1 18:00 Europe/Bratislava 5. európsky samit o vzdelávaní: ‘Bright Young Minds’ Na 5. európskom samite o vzdelávaní sa do popredia dostáva mládež a vzdelávanie, čo dáva samotnej mládeži príležitosť prispieť k formovaniu budúceho smerovania vzdelávania a odbornej prípravy v Európe. Pripojte sa k tomuto online podujatiu 1. decembra o 9:30! Na tohtoročnom samite sa budú riešiť nasledujúce otázky: Ako môžeme zlepšiť sektor vzdelávania v prospech všetkých? Online
Uložiť podujatie do kalendára