Academic Recognition: Challenges in National and European Context

  • 30. októbra 2023 - 31. októbra 2023
  • Braga, Portugalsko

Pozývame zástupcov zo sektora školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a vysokoškolského vzdelávania na tematický seminár Academic Recognition: Challenges in National and European Context, ktorý sa bude konať v meste Braga v Portugalsku. Podujatie je určené pre zástupcov z organizácii sektorov školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a vysokoškolského vzdelávania, ktorí sa zaoberajú uznávaním štúdia alebo kvalifikácií na jednotlivých typoch škôl, tvorcovia politík, pracovníci ministerstva školstva alebo iných štátnych orgánov. Cieľom seminára je zvýšiť povedomie o dôležitosti uznávania v rámci mobilít Erasmus+, vytvoriť siete medzi účastníkmi a podporiť výmenu nápadov a skúseností súvisiacich s uznávaním, zdieľať dobrú prax medzi účastníkmi konferencie. Na tematický seminár je potrebné vyplniť online prihlášku na grant a zároveň aj prihlášku na portáli Salto do 22. 9. 2023. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac info , predbežný program .

Zdieľať
2023-10-30 2023-10-31 Europe/Bratislava Academic Recognition: Challenges in National and European Context Pozývame zástupcov zo sektora školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a vysokoškolského vzdelávania na tematický seminár Academic Recognition: Challenges in National and European Context, ktorý sa bude konať v meste Braga v Portugalsku. Podujatie je určené pre zástupcov z organizácii sektorov školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a vysokoškolského vzdelávania, ktorí sa zaoberajú uznávaním štúdia alebo kvalifikácií na Braga, Portugalsko
Uložiť podujatie do kalendára