Budovanie kapacít v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (VET)

Budovanie kapacít v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (VET)

  • 7. decembra 2022
  • 14:00 do 17:00
  • Online

Pripojte sa k informačnému stretnutiu o Budovaní kapacít, ktoré sa uskutoční 7. decembra 2022 o 14:00.

 

Táto akcia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (VET) podporuje projekty medzinárodnej spolupráce založené na multilaterálnych partnerstvách medzi organizáciami pôsobiacimi v oblasti OVP v členských štátoch EÚ, tretích krajinách pridružených k programu Erasmus+ alebo tretích krajinách nepridružených k programu. Ich cieľom je podporiť relevantnosť, dostupnosť a schopnosť reagovať na inštitúcie a systémy odborného vzdelávania a prípravy v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, ako hnacej sily udržateľného sociálno-ekonomického rozvoja. Táto akcia je kľúčovou zložkou reakcie EÚ na výzvy kvality, relevantnosti a schopnosti reagovať na odborné vzdelávanie a prípravu v tretích krajinách, ktoré nie sú spojené s programom pre zamestnanosť, sociálno-ekonomickú obnovu, rast a prosperitu.

 

Akcia je v súlade so všeobecnými prioritami Európskej komisie: Zelená dohoda (vrátane zmeny klímy, životného prostredia a energetiky), digitálna transformácia a dátové technológie, aliancie pre udržateľný rast a zamestnanosť, partnerstvá v oblasti migrácie a správa vecí verejných, mier a bezpečnosť. Je tiež v súlade s vonkajším rozmerom vnútorných politík EÚ v oblasti vzdelávania. Prispieva k úspešnej ekologickej a udržateľnej globálnej hospodárskej obnove v tretích krajinách, v súvislosti s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja (SDG) a Parížskou dohodou.

 

Viac informácií sa môžete dozvedieť na nasledujúcom odkaze.

 

 

Podrobné informácie o tejto výzve na predkladanie návrhov v Sprievodcovi programom Erasmus+ budú k dispozícii v nasledujúcom mesiaci na tomto odkaze.

 

 

Odkaz na toto podujatie bude zverejnený v najbližších týždňoch. Nie je potrebná žiadna predchádzajúca registrácia.

 

Záznam spolu s prezentáciami bude k dispozícii na webovej stránke EACEA krátko po podujatí.

 

Budete mať možnosť klásť otázky prostredníctvom: EACEA-EPLUS-CBVET@ec.europa.eu. Otázky budú zodpovedané počas stretnutia alebo neskôr, v závislosti od počtu prijatých otázok. Často kladené otázky (FAQ) budú pravidelne zverejňované na tomto portáli.

Zdieľať
2022-12-7 14:00 2022-12-7 17:00 Europe/Bratislava Budovanie kapacít v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (VET) Pripojte sa k informačnému stretnutiu o Budovaní kapacít, ktoré sa uskutoční 7. decembra 2022 o 14:00.   Táto akcia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (VET) podporuje projekty medzinárodnej spolupráce založené na multilaterálnych partnerstvách medzi organizáciami pôsobiacimi v oblasti OVP v členských štátoch EÚ, tretích krajinách pridružených k programu Erasmus+ alebo tretích krajinách nepridružených k programu. Ich cieľom Online
Uložiť podujatie do kalendára