Building Successful International Partnerships

  • 16. októbra 2023 - 18. októbra 2023
  • Praha, Česká republika

Pozývame zástupcov zo sektora vysokoškolského vzdelávania na kontaktný seminár Building Successful International Partnerships, ktorý sa bude konať v Prahe v Českej republike. Podujatie je určené pre zástupcov z vysokoškolských inštitúcii, ktorí majú záujem o projekty Kooperačných partnerstiev KA220 alebo majú takýto projekt schválený. Účastníkmi môžu byť projektoví manažéri a/alebo vysokoškolskí pedagógovia. Cieľom seminára je zlepšiť riadenie medzinárodného projektového tímu, plánovanie projektu a písanie projektovej žiadosti, získavanie ďalších finančných prostriedkov po ukončení projektu, financovanie s paušálnymi sumami a pod. V programe je priestor na výmenu dobrej praxe, vytvorenie sietí a diskusie vo workshopoch. Na kontaktný seminár je potrebné vyplniť online prihlášku na grant a zároveň aj prihlášku na portáli Salto do 4. 6. 2023. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac info , predbežný program.

Zdieľať
2023-10-16 2023-10-18 Europe/Bratislava Building Successful International Partnerships Pozývame zástupcov zo sektora vysokoškolského vzdelávania na kontaktný seminár Building Successful International Partnerships, ktorý sa bude konať v Prahe v Českej republike. Podujatie je určené pre zástupcov z vysokoškolských inštitúcii, ktorí majú záujem o projekty Kooperačných partnerstiev KA220 alebo majú takýto projekt schválený. Účastníkmi môžu byť projektoví manažéri a/alebo vysokoškolskí pedagógovia. Cieľom seminára je zlepšiť riadenie medzinárodného Praha, Česká republika
Uložiť podujatie do kalendára