Contact seminar – sustainability in food production as a topic in group mobility for VET providers

  • 31. januára 2024 - 2. februára 2024
  • Antverpy, Belgicko

Pozývame zástupcov zo sektora odborného vzdelávania a prípravy na kontaktný seminár Contact seminar – sustainability in food production as a topic in group mobility for VET providers, ktorý sa bude konať v meste Antverpy v Belgicku. Podujatie je určené pre zástupcov zo sektora odborného vzdelávania a prípravy, ktorí majú záujem o skupinové mobility žiakov a sú zo škôl zameraných na potravinárstvo (pekárstvo, mäsiarstvo a pod.). Cieľom seminára je vytvoriť sieť stredných odborných škôl so zameraním na potravinovú výrobu a rozvíjať nápady na projekty pre skupinovú mobilitu žiakov (vo veku 16 – 19 rokov) súvisiace s udržateľnosťou a klimatickými zmenami. Počas seminára budú predstavené možnosti programu Erasmus+, účastníci budú mať možnosť získať nové kontakty a sieťovať sa. Na kontaktný seminár je potrebné vyplniť online prihlášku na grant a zároveň aj prihlášku na portáli Salto do 15. 12. 2023. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac info , predbežný program .

Zdieľať
2024-1-31 2024-2-2 Europe/Bratislava Contact seminar – sustainability in food production as a topic in group mobility for VET providers Pozývame zástupcov zo sektora odborného vzdelávania a prípravy na kontaktný seminár Contact seminar – sustainability in food production as a topic in group mobility for VET providers, ktorý sa bude konať v meste Antverpy v Belgicku. Podujatie je určené pre zástupcov zo sektora odborného vzdelávania a prípravy, ktorí majú záujem o skupinové mobility žiakov a sú zo Antverpy, Belgicko
Uložiť podujatie do kalendára