Diversity and Inclusion in Teacher Training

  • 12. apríla 2023 - 14. apríla 2023
  • Leiden, Holandsko

Pozývame zástupcov zo sektora vysokoškolského vzdelávania na tematický seminár Diversity and Inclusion in Teacher Training, ktorý sa bude konať v meste Leiden v Holandsku. Podujatie je určené pre vysokoškolských učiteľov, ktorí pôsobia na pedagogických fakultách alebo katedrách a pripravujú do praxe budúcich učiteľov materských, základných, stredných škôl a ktorých téma seminára zaujala. Cieľom seminára je riešiť výzvu pre budúcich učiteľov: zvyšovanie kultúrnej a jazykovej rozmanitosti v triede – ako začleniť profesionálny rozvoj učiteľov v tejto oblasti do kurikula už na vysokých školách, či pomáhajú mobility do zahraničia a iné výzvy týkajúce sa témy seminára. V programe je priestor na výmenu dobrej praxe, vytvorenie sietí a inšpirovanie pre budúce projektové idey. Na tematický seminár je potrebné vyplniť online prihlášku na grant a zároveň aj prihlášku na portáli Salto do 17. 2. 2023. Komunikačným jazykom bude angličtina. Predbežný program, viac info.

Zdieľať
2023-4-12 2023-4-14 Europe/Bratislava Diversity and Inclusion in Teacher Training Pozývame zástupcov zo sektora vysokoškolského vzdelávania na tematický seminár Diversity and Inclusion in Teacher Training, ktorý sa bude konať v meste Leiden v Holandsku. Podujatie je určené pre vysokoškolských učiteľov, ktorí pôsobia na pedagogických fakultách alebo katedrách a pripravujú do praxe budúcich učiteľov materských, základných, stredných škôl a ktorých téma seminára zaujala. Cieľom seminára je riešiť Leiden, Holandsko
Uložiť podujatie do kalendára