ENGAGE: Erasmus+ contact seminar helping to improve key competences and promote the civic, environmental, and social engagement of seniors

  • 22. októbra 2024 - 25. októbra 2024
  • Varšava, Poľsko

Kontaktný seminár ENGAGE: Erasmus+ contact seminar helping to improve key competences and promote the civic, environmental and social engagement of seniors, ktorý sa bude konať v meste Varšava v Poľsku, je určený pre zástupcov zo sektoru vzdelávania dospelých. Vítané sú skúsené organizácie, ale aj nováčikovia v programe Erasmus+, ktorí majú záujem podať návrh projektu v rámci Kľúčovej akcie 2 (KA2) – Malé alebo Kooperačné partnerstvá so záujmom podporovať rozvoj kľúčových kompetencií a občiansku, environmentálnu a sociálnu angažovanosť seniorov; alebo majú záujem stretnúť partnerské organizácie do budúcich projektov v rámci Kľúčovej akcie 1 (KA1), do ktorých budú zapojení seniori ako učiaci sa.

Cieľom seminára je rozvíjať myšlienky zlepšovania kľúčových kompetencií seniorov, iniciovať možné budúce partnerstvá v rámci KA2 prípadne spoluprácu medzi poskytovateľmi vzdelávania dospelých na projektoch v KA1, zdieľať osvedčené postupy, získať nové kontakty a sieťovať sa. Na kontaktný seminár je potrebné vyplniť online prihlášku na grant a zároveň aj prihlášku na portáli Salto do 8. 9. 2024. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac info .

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: tca@saaic.sk

Zdieľať
2024-10-22 2024-10-25 Europe/Bratislava ENGAGE: Erasmus+ contact seminar helping to improve key competences and promote the civic, environmental, and social engagement of seniors Kontaktný seminár ENGAGE: Erasmus+ contact seminar helping to improve key competences and promote the civic, environmental and social engagement of seniors, ktorý sa bude konať v meste Varšava v Poľsku, je určený pre zástupcov zo sektoru vzdelávania dospelých. Vítané sú skúsené organizácie, ale aj nováčikovia v programe Erasmus+, ktorí majú záujem podať návrh projektu v rámci Kľúčovej Varšava, Poľsko
Uložiť podujatie do kalendára