Expanding horizons in language learning

  • 25. apríla 2023 - 28. apríla 2023
  • Tallinn, Estónsko

Pozývame zástupcov zo sektora školského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy na kontaktný seminár Expanding horizons in language learning, ktorý sa bude konať v Tallinne v Estónsku. Podujatie je určené pre učiteľov cudzích jazykov zo sektorov školského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy, ktorí majú záujem o projekty Erasmus+. Cieľom seminára je spojiť učiteľov cudzích jazykov, aby diskutovali o výučbe a štúdiu jazykov a nových nápadoch, metodických a praktických nástrojoch, ako čo najlepšie podporiť žiakov vo viacjazyčnej / multikultúrnej triede. Seminár bude tiež príležitosťou na výmenu skúseností, zdieľanie dobrej praxe, sieťovanie medzi organizáciami a prípravu budúcich projektov Erasmus+ na tému seminára. Na kontaktný seminár je potrebné vyplniť online prihlášku na grant a zároveň aj prihlášku na portáli Salto do 15. 3. 2023. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac info, a na web stránke podujatia.

Zdieľať
2023-4-25 2023-4-28 Europe/Bratislava Expanding horizons in language learning Pozývame zástupcov zo sektora školského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy na kontaktný seminár Expanding horizons in language learning, ktorý sa bude konať v Tallinne v Estónsku. Podujatie je určené pre učiteľov cudzích jazykov zo sektorov školského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy, ktorí majú záujem o projekty Erasmus+. Cieľom seminára je spojiť učiteľov cudzích jazykov, aby Tallinn, Estónsko
Uložiť podujatie do kalendára