Green Erasmus: pathways to sustainable projects and institutions

  • 14. júna 2023 - 16. júna 2023
  • Mníchov, Nemecko

Pozývame zástupcov zo sektora odborného vzdelávania a prípravy na kontaktný seminár Green Erasmus: pathways to sustainable projects and institutions, ktorý sa bude konať v Mníchove v Nemecku. Podujatie je určené pre zástupcov zo sektora odborného vzdelávania a prípravy, ktorí majú záujem o projekty Erasmus+, najmä v Kľúčovej akcii 2 – Partnerstvá pre spoluprácu. Seminár je vhodný aj pre skúsené aj pre neskúsené organizácie s programom Erasmus+. Cieľom seminára je zvýšiť povedomie o problémoch (environmentálnej) udržateľnosti, identifikovať úlohu a prínos vzdelávania v zelenej transformácii Európy, podporiť organizácie pri implementácii horizontálnej priority „Životné prostredie a zmena klímy“ v projektoch Erasmus+, nadviazať kontakty, zdieľať dobrú prax a poskytnúť priestor na tvorbu nápadov pre budúce projekty na tému seminára. Na kontaktný seminár je potrebné vyplniť online prihlášku na grant a zároveň aj prihlášku na portáli Salto do 22. 3. 2023. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac info, predbežný program.

Zdieľať
2023-6-14 2023-6-16 Europe/Bratislava Green Erasmus: pathways to sustainable projects and institutions Pozývame zástupcov zo sektora odborného vzdelávania a prípravy na kontaktný seminár Green Erasmus: pathways to sustainable projects and institutions, ktorý sa bude konať v Mníchove v Nemecku. Podujatie je určené pre zástupcov zo sektora odborného vzdelávania a prípravy, ktorí majú záujem o projekty Erasmus+, najmä v Kľúčovej akcii 2 – Partnerstvá pre spoluprácu. Seminár je vhodný aj Mníchov, Nemecko
Uložiť podujatie do kalendára